NOTĂ DE INFORMARE

 

Notă de informare privind prelucrarea datelor pe baza consimțământului online

Având în vedere prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, denumit în continuare „Regulamentul”, și abrogarea Directivei 95/46/CE, Mit Motors Internațional, reparator autorizat Kia/Fiat/Alfa Romeo/Jeep/Isuzu D-Max/Mitsubishi/Multimarcă cu sediul în Șos. București-Ploiești, Nr. 40, Sector 1, București, Cod de identificare fiscală RO10751714, Înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5978/1998, în calitate de operator, prelucrează datele dvs. cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului.

Prelucrarea în temeiul consimțământului clientului.

Datele dumneavoastră personale (nume, prenume, e-mail, număr telefon) precum și date de identificare și tehnice ale vehiculului: nr. înmatriculare, marcă, model, serie șasiu, tip motor, dată fabricație, rulaj și informațiile comunicate în mod voluntar în cuprinsul mesajului dumneavoastră, furnizate prin intermediul formularului de programare service online, sunt utilizate de Mit Motors pentru comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în legătură cu activitatea noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile și produsele noastre, precum și despre evenimente, campanii de service și proiecte ale Mit Motors sau pentru sondaje de satisfacție clienți, campanii de marketing, analize de piață sau alte activități promoționale. Pentru aceste scopuri, ne bazăm pe temeiul consimțământului dumneavoastră.

Referitor la comunicările legate de marketing menționate mai sus, vă vom transmite informațiile respective doar după ce ați selectat opțiunea de a participa și beneficiați în orice moment de posibilitatea de a vă retrage acceptul oferit inițial.

Pentru retragerea acordului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, ne puteți transmite un e-mail la adresa opd@mit-motors.ro , sau ne puteți trimite o scrisoare la adresa noastră de corespondență din Șos. București-Ploiești, Nr. 40, Sector 1, București.

Considerând prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în cazul în care v-ați exprimat retragerea consimțământului, Mit Motors nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea sau anonimizarea oricăror înregistrări care conțin datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, Mit Motors va proceda în continuare la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza acordului oferit înaintea retragerii acestuia. Mit Motors nu va folosi datele cu caracter personal pentru a căror prelucrare v-ați oferit consimțământul pentru a crea profiluri în numele dumneavoastră și care ar putea afecta integritatea si securitatea personală.

Destinatarii datelor.

Datele dumneavoastră sunt colectate prin intermediul website-ului Mit Motors și pot fi dezvăluite către persoanele noastre împuternicite, în principal prestatori de servicii sau colaboratori, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile permise prin prezenta Notă de informare, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. Mit Motors va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră nu vor fi dezvăluite către alte state.

Durata stocării. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta Notă de informare sau până la momentul când vă retrageți consimțământul. Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Mit Motors nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricaror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Mit Motors a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță. Cu exceptia cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un anumit termen sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioada de păstrare, datele cu caracter personal vor fi stocate pentru un termen nelimitat.

Drepturile clientului.

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legatură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

  • dreptul de acces și dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte;
  • dreptul la ștergerea datelor;
  • dreptul la restricționarea utilizării de către Mit Motors a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
  • dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator;
  • dreptul de a obiecta, care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege. Mit Motors va asigura exercițiul tuturor drepturilor dumneavoastră și de aceea, dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa opd@mit-motors.ro sau o notificare scrisă la adresa: Șos. București-Ploiești, Nr. 40, Sector 1, București. Este posibil să vă cerem să vă doveditți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Mit Motors va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 30 de zile de la primirea solicitării. De asemenea, aveți dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul dânșilor din Bulevardul Gheorghe Magheru, Nr. 28- 30, Sector 1, București.

Având în vedere cele de mai sus, în legătură cu prelucrarea datelor pentru scopurile de marketing enumerate, obținerea consimțământului dumneavoastra necesită bifarea casetei alăturate formularului accesat. Fără consimțământul dumneavoastră solicitarea nu va putea fi înregistrată.

Pentru mai multe informatii va rugam consultati si politica noastra de confidentialitate.