Management Integrat

Mit Motors INT are un Sistem de Management al Calitatii certificat din anul 2007, in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2000.

In iunie 2008 Mit Motors INT si-a extins certificarea in urma implementarii altor doua standarde: SR EN ISO 14001:2005 (Mediu) si OHSAS 18001:2008 (Sanatate si Securitate Ocupationala), reusind astfel sa-si defineasca un Sistem de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala).

Sisteme de Management

Sistemele de management ce stau la baza activitatii noastre sunt:
Sistemul de Management al Calitatii – implementat si certificat in baza standardului SR EN ISO 9001:2000;
Sistemul de Management de Mediu – implementat si certificat in baza standardului SR EN ISO 14001:2005;
Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale – implementat si certificat in baza standardului SR OHSAS 18001:2008.

In scopul sustinerii declaratiei si indeplinirii obiectivelor generale privind Sistemul Integrat de Management asumate, am efectuat:
– evaluarea performantei de mediu, prin care s-a determinat cresterea gradului de conformitate cu legislatia la 100%;
– evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la principalele locuri de munca, prin care s-a determinat un nivel de risc global al societatii de 2,70, sub nivelul mediu general acceptat de 3,5.

Concomitent cu recertificarea din anul 2010 am efectuat tranzitia la versiunea noua a standardului de calitate SR EN ISO 9001: 2008