Sunt de acord ca societatea MIT MOTORS INTERNATIONAL SRL, cu sediul în Șos. București-Ploiești, nr. 40, Sector 1, România, să fie autorizată să proceseze datele mele personale introduse în formularul de înregistrare client, precum și datele care sunt colectate în cadrul tranzacțiilor comerciale cu MIT MOTORS INTERNATIONAL SRL, în următoarele scopuri:

Furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate, precum și contactarea în vederea desfășurării de sondaje de opinie a clienților. Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către MIT MOTORS INTERNATIONAL SRL. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată, spre exemplu, prin e-mail: opd@mit-motors.ro sau în showroom, la Intrare Clienți. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către MIT MOTORS INTERNATIONAL SRL în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: opd@mit-motors.ro.

Declar că am înțeles acest formular de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele cu caracter personal prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ. Acest formular este valid numai în cazul în care această casuță este accesată.

Informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal

1. Informaţii Generale

a) Introducere

Prezenta notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.

b) Operatorul

Noi, societateaMIT MOTORS INTERNATIONAL SRL, cu sediul în Șos. București-Ploiești, nr. 40, Sector 1, reprezentăm operatorul, în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.

c) Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal.

Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor cu caracter personal în orice moment utilizând următoarele date de contact: Șos. București-Ploiești, nr. 40, Sector 1, București, E-Mail: opd@mit-motors.ro

2. Informaţii cu privire la Procesare

a) Înregistrarea clienților/utilizatorilor

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare a clienților și, în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, în scopul încheierii și executării contractului cu dumneavoastră. De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon/fax sau poștă. In scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm, eventual, din surse publice. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu clienții, relație care reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în afaceri. Toate datele dvs. cu caracter personal colectate prin formularul de înregistrare a clienților, precum și cele colectate pe parcursul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare vor fi procesate de noi și în scopul de a vă oferi informații despre campaniile de publicitate și de marketing. Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și de a extinde relația cu clienții. În cazul în care v-ați exprimat consimțământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. cu caracter personal pentru a vă furniza informațiile care vă interesează prin e-mail, SMS, telefon sau fax. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 alin. 1, lit. a) din Regulamentul GDPR.

b) Beneficiarii datelor

Suntem parte a Organizației Kia Motors Europe, care este activă la nivel internațional. Pentru a atinge scopurile menționate mai sus, derulăm contracte cu diverși furnizori de servicii, respectiv imputerniciți, conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru platforma online și/sau servicii de mentenanță ori pentru emiterea cardului de fidelitate pe care îl veți primiți de la noi sau de la dealerii noștri. Asigurăm, de exemplu, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obisnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectuează transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege. Pentru mai multe informații despre protectia corespunzătoare a transferului internațional de date sau a copiei acestora, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor e-mail la adresa: opd@mit-motors.ro

c) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de date cu caracter personal și durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date cu caracter personal este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs., precum și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele și prenumele clientului, adresa de facturare, numărul de telefon, datele de identificare ale unei/unor persoane autorizate pentru cumpărături (de ex., proprietarul afacerii), functia persoanei autorizate pentru cumpărare (de ex., proprietarul afacerii sau cumpărătorul), dovada existenței împuternicirii dvs. Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale, iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs. Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale ori în cazul în care operează termenul de valabilitate a garanției bunului achiziționat de la noi.

3. Drepturile dumneavoastră

Ca persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu Regulamentul GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

  • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR)
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR)
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR)
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR)
  • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR)
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR)
  • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR) • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestei notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vom fi nevoiți să vă informăm în mod corespunzător despre acest lucru.În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.